Právníci

JUDr. Petr Jiránek
JUDr. Jitka Tomková

Kontakty

sídlo: Národní 199
541 01, Trutnov
(Národní dům)
telefon: 499 812 890
mobil: 603 109 270, 603 109 271
e-mail: akjt@volny.cz

Nabízené služby

Občanské právo

 • zastupování v řízení před soudy
 • kupní smlouvy na nemovitosti, darovací smlouvy, smlouvy o dílo
 • věcná břemena, zástavní právo
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škody
 • bytové právo, nebytové prostory, nájemní vztahy

Obchodní právo

 • vypracovávání smluv dle obchodního zákoníku
 • zastupování před soudy
 • vymáhání pohledávek

Pracovní právo

 • vznik, změna a zánik pracovního poměru
 • práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů
 • řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů

Rodinné právo

 • rozvodové řízení (sporné i nesporné rozvody) včetně vypořádání společného jmění
 • poradenství ve věcech výchovy a výživy nezletilých dětí